Ajalooline pärimus

VALI MAJA >

KOHTU 10

KOHTU 10

Kohtu 10 maja paikneb Toompea kõrgendiku idaserval Pika jala ülespääsu kohal. Hoonest avaneb kaunis vaade Tallinna vanalinnale ja merele. Kinnistu sees paiknevasse sisehoovi pääseb Kohtu tänavale avaneva kangialuse kaudu.

Hoone arhitektuuriline üldilme, plaanilahendus ja paljud konstruktsioonid pärinevad 18.sajandist, kuid leidub ka 1684.aasta Suuretulekahju eelseid ehitusosi. Interjööris võib leida säilinud põliseid arhitektuurielemente.

Kinnistu esimeste omanike kohta on märkeid juba 16.sajandist. 18.sajandi teisest poolest kuni 20. sajandi alguseni oli maja vaid Baranov’ite aadliperekonna elukohaks. Perekonna tüveks on Mursa Shdan, Tatarlane Krimmist, kes tuli Moskvasse 1460ndal. Temast sai Bojaar ning ristimisel anti nimeks Daniel Baran (st. Oinas). Baranovid tulid Eestisse jäädavalt 16ndal sajandil.

1917. aasta revolutsioon Venemaal ja 1919. aasta maareform Eestis tegid aga perekonna varatuks, alles jäi vaid Kohtu 10 kinnistu. Siis üüriti maja osaliselt välja esimesele allüürnikule - Poola Kuningriigi saatkonnale.

Üheksakümnendate aastate algul asus Kohtu tänav 10 majas rahandusministeerium. 1993. aastal tagastati maja Baranov’ite lapselapsele, Tatiana de Montesquiou’le, kes on maja täielikult renoveerinud. Alates aastast 1995 kuni 2006 oli osa hoonest välja renditud Euroopa Liidu Delegatsioonile Eestis. Alates 2006. a. maist on peamine osa majast renditud Portugali Suursaatkonnale Eestis.